За потребителите и SQL сървърите

Основни размисли

В неформален коментар ще публикуваме нашето мнение във връзка е един въпрос, който става все по-актуален.

Продуктите на Microinvest непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Едновременно с това, при въвеждане на новите технологии се появяват и нови изисквания към знанията и компетентността на хората, които инсталират и обслужват софтуера. Системите са по-богати на възможности, но и доста по-сложни за опериране и поддръжка. Към понятията файл, папка, твърд диск се добавят IP адреси на сървъри, права на достъп, пароли, инстанции и много други. Като следствие на това се оказва, че много от потребителите нямат съответните знания и тяхната намеса може само да обърка функционирането на системата. Въпреки явното несъответствие между знания, умения и желание, все повече крайни потребители без необходимите познания се опитват да направят сложни настройки и инсталации. Резултатът е пълен хаос и объркване на работещите системи, като това нанася вреди и върху приложния софтуер, в частност продуктите на Microinvest. Добавят се нови проблеми, създават се системи, които едва-едва работят и произвеждат много грешки.

Причините

Една от основните причини за въвеждането на съвременните технологии са желанието и необходимостта да се използват модерни средства и нови функции. Скорост и надеждност, спестяване на време и работа през Internet, мобилни устройства и отдалечен достъп – това са само част от удобствата на новото поколение системи. Всяка една от тези функции е удобна, но изисква и допълнителни умения от сервизните специалисти!

Отговорът

За да демонстрираме правилното решение си представете как един химик прави сърдечна операция, как хирург ремонтира самолет или как инженер разработва химическа формула за нов крем. От тук се появява и правилният отговор – за да работи една система правилно, тя трябва да се инсталира и поддържа от компютърен специалист. Времето за изграждане на такава система се намалява многократно, няма излишни нерви и резултатът се получава с много по-ниска крайна цена.

Изводите

Microinvest Ви съветва да се обърнете към съответния специалист със знания при инсталиране на новите системи и SQL сървъри. Това ще намали цената за придобиване на продуктите и ще елиминира възможността от създаване на несъществуващи проблеми в системата. Като цяло е по-икономично и напълно безпроблемно. Затова винаги използвайте подходящия специалист при изграждане на системата.

 

This entry was posted in IT, Любопитно and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *