Microinvest ТРЗ и ЛС Pro – За честите изменения и интелигентните решения

От 01.01.2013г. минималната работна заплата в страната се променя на 310лв. От 01.08.2012г. са въведени последните изменения по НКПД-2011. В края на всяка отчетна година се публикуват редица изменения в трудовото и осигурителното законодателство, които влизат в сила от следващата година.

Това е само една малка част от всички нормативни изменения, които счетоводителите трябва да отразяват по време на своята работа. Често информацията се тълкува по различни начини, а специалистите от тази сфера имат минимални срокове за нейното предаване. В търсене на подходяща софтуерна система за олекотяване на тяхната дейност, счетоводители и завеждащи управление на данните на персонала обменят опит на семинари, в професионални форуми и сайтове, а отговорите  на технологичните фирми са по-често с комерсиална насоченост, но не и ефективни като решения.

Като резултат от дългогодишното си сътрудничество със счетоводители и потребители и при насочено внимание към нормативната уредба, софтуерната компания Microinvest проектира най-новия и модерен продукт за управление на човешките ресурси и работната заплата – Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Година по-късно след  първото официално публикуване на продукта, разработчиците обявяват неговата най-нова и грандиозно голяма версия. Не са пестени усилия, списъкът с нови модули и подобрени функционалности съдържа повече от 50 точки. Вече не съществуват ограничения пред потребителя – той може да създава свои начисления и удръжки, да организира изчисленията в програмата съобразно най-специфичната дейност, да изгражда уникални потребителски справки самостоятелно.

Забравено е досадното ежемесечно писане на платежни нареждания, новата версия на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro съдържа модули за изготвяне на файл за електронно банково плащане на осигурителни вноски към бюджета, както и за електронен превод на заплати към повече от 15 търговски банки. И това не са модули, които трябва да се поръчват и закупуват допълнително, а вградени функционалности в продукта и достъпни за всички потребители.

Колко често Ви се налага да „разшифровате“ фиш за заплати на служител и колко време отделяте за това всеки месец – 1 час, половин работен ден или повече? Позволете ни да сведем до минимум това време! Новата структура на фиша за заплати е създадена така, че всички детайли по изчисляването на заплатата да са ясни и перфектно подредени, с минимално изразходване на хартия.

Досадно е да се гледа един и същ екран на програма в продължение на часове, всеки месец, а понякога дори и всеки ден. Това сиво еднообразие остава в миналото. С новите седем  визуални стилове, създадени от дизайнери и съобразени с последните технологични тенденции,  можете да персонализирате програмата според вашето моментно настроение, или отличаваща се  индивидуалност.

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro не е създадена за малки и средни фирми, не е предназначена и за големи предприятия – тя е насочена към всички потребители, без ограничения в персонала, без ограничения в броя въведени фирми, без ограничения в периодите на ползване.

И няма да спрем да предлагаме най-доброто! Множество автоматични функции,  минимално въвеждане на данни от потребителя, интуитивна помощ, която подсказва въведени неточности и пропуски са част от характеристиките на програмата, с които тя вече се отличава от конкурентните продукти. За сигурност и защита е използван MS SQL Server при изграждането на базата данни. Лекотата, с която програмата ще изведе трудоемките справки и документи като Служебна бележка, Отчет за статистиката, УП-2 и УП-3, Форма 76 и др. ще спести време на всеки потребител.

И всичко това, на невъзможно ниската цена от 69 Euro за лиценз до 28.12.2012г….

This entry was posted in Продукти and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *