Новости и изменения в софтуерните продукти на Microinvest. Вземете последните версии с голяма отстъпки на BLACK DAYS!

Най – добрият начин да се запознаете с новите възможности на продуктите е да ги видите в действие! В тази статия ще научите за новите добавени функции, за законовите изменения и подобрения в нашия софтуер.

Microinvest препоръчва винаги използването на последни версии на програмите.

Защо?

 • Работата с последна актуална версия на софтуера Ви дава достъп до всички новосъздадени функционалности;
 • Отговаря на законовите промени в действащите наредби и нормативни актове;
 • Съдържа оптимизации на добре познатите модули, менюта и справки, с което улеснява ежедневната Ви работа;
 • Отразява желанията и предпочитанията на голям брой потребители, относно бързината на екраните и бутоните, добавянето на нови полета, справочната част и др.;
 • С подобренията във всяка нова версия спестявате време за обработка на документи и освобождавате ресурс за други задачи;
 • И най – вече защото всякa нова версия надгражда текущата и винаги е  по – добра от предходната.

💡Не отлагайте дълго време преминаването към нова версия на използваните от Вас софтуерни продукти. Възползвайте се от нашето предложение за отстъпки в цените на кодовете за актуализация и преминете крачка напред още сега. Вижте как да закупите код за актуализация от промо кампанията 

Microinvest BLACK DAYShttps://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

Систематизирахме най – интересните промени в последните версии на част от популярните продукти от асортимента на Microinvest.

SkladPro
SkladProLight

При търговския софтуер са налице нови версии за Microinvest Склад Pro (Версия: 3.07.063) и Microinvest Склад Pro Light (Версия: 3.07.075).

 • Ключова глобална промяна, която намери отражение в голяма част от продуктите е новият режим за облагане с ДДС – Режимът OSS. От 1-ви юли 2021г. за всички търговци, които продават стоки или услуги на територията на други държави членки на ЕС, важат нови правила за облагане с ДДС. Режимът OSS има за цел облекчение на всички търговци, като ще им спести регистрацията на фирма в друга държава членка, различна от тяхната собствена. Настъпва необходимост от промяна в процеса на продажба при такива обстоятелства. За да бъдат потребителите на нашите софтуери подготвени за новите разпоредби, създадохме тази възможност в складовия софтуер, като добавихме нова операция с име “Разширена продажба”, в която има опция да се избира и променя ДДС ставката за стоките/услугите при тяхната продажба. Предоставена е и възможността всички тези продажби с място на сделка държавите подлежащи на регулацията, да се отразяват в две нови справки.Създадените подобрения и промени по режим OSS ще позволят на търговците да работят с местната администрация за целите на данъчното отчитане;
 • Разширена е аналитичността на справочната част като са добавени серия от иновативни Графични справки. С помощта на справка Разпределение на продажбите във времето може да се направи анализ на силни и слаби периоди, разпределение на дяловете продажби във времето. Добавени са справки за анализ по обекти, потребители и групи стоки. Създадена е справка за графично отразяване на най – продаваните стоки;
 • Друга водеща промяна е свързана с правилата и рестрикциите за работа с Онлайн магазини. Непрекъснато променящите се правила и изисквания към ЕЛМ (електронните магазини), доведоха до необходимостта от създаване на Одиторски файл за отчитане на ЕЛМ (по спецификация на НАП). Работата със складовата програма на Microinvest, позволява да използвате този файл, за да отчитате онлайн продажбите и да спазвате законовите разпоредби.
 • В Търговски екран са добавени нови визуални стилове с възможност за управление на банкноти, брой бутони за визуализиране на банкноти, цифрови бутони за банкноти и др.;
 • Добавена е опция за директна връзка с картови терминали;
 • Добавена е възможност за ограничаване на избор само на свободни маси в модул ресторант;
 • Добавена е възможност за автоматично задаване на брой гости в ресторантския модул;
 • И още много нови функции вижте тук.

💡Може да получите всички изменения с покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията         Microinvest BLACK DAYS (26.11 – 29.11.2021 г.)

Научете как: https://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

DeltaPro
trzPro

При счетоводните решения са налице нови версии на Microinvest Делта Pro (Версия: 1.01.073) и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro (Версия: 2.00.042).

Очакваните изменения, съобразени с последните законови промени са вече налице. Няколко ключови новости в Делта Pro касаещи: Онлайн обмен на фактури; Банкови движения в реално време и Валутни преоценки за доставчици и клиенти вече са готови. Какво още:

 • Преоценка на валутни сметки обвързани с партньори;
 • Автоматично генериране на операции и протокол по ЗДДС, за услуги от трети страни;
 • Нова Справка  за просрочени задължения;
 • Разширен експорт в MS Excel за Хронологичен регистър – добавени са ЕИК/ДДС номер, държава и операция по ЗДДС;
 • Автоматично разпознаване и попълване на държава при създаване/редакция на партньор;
 • Ново меню за онлайн услуги на Microinvest – възможност за създаване на профил и ползване на автоматичен обмен с фактуриращите софтуери на Microinvest;
 • Възможност за обвързване на банкова сметка към онлайн услугите на Microinvest и изваждане на справки за движение и наличност в реално време (изисква абонамент);
 • Всички новости тук.

Ключовите промени в ТРЗ и ЛС Pro във връзка с Данъчните облекчения за деца през 2021 г.; Справки по email, Нови експорти към банки и нови формули при СИРВ. Какво още:

 • Актуализирана справка и модул за данъчна година 2021 г. на облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
 • Актуализирана справка и експорт по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за 2021 г.;
 • Ново меню за онлайн услуги на Microinvest;
 • Възможност за изпращане на справки по email;
 • Обновен панел за експорт на справки в PDF, Excel, Word и изпращане по Email;
 • Нови формули за работа с графици и сумарно изчисляване на работното време;
 • Нови експорти на заплати и осигуровки към банки Уникредит Булбанк, ДСК, Прокредит банк, Инвестбанк, Зираат банк и ПИБ;
 • Всички новости тук.

💡Може да получите всички изменения с покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията         Microinvest BLACK DAYS (26.11 – 29.11.2021 г.)

Научете как: https://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

Posted in Без категория | Leave a comment

Успешен сезонен обект. Мисията възможна с Microinvest!

Управлението на сезонни обекти е сложен и комплексен процес с много особености. Най-големите предизвикателства пред собствениците на магазини, складове, заведения или места за настаняване, които отварят само за няколко месеца в годината, са добрата подготовка и внимателното планиране на всички процеси.

Дори един обект да не работи целогодишно все пак е необходимо да бъде подготвен 12-месечен план. Навигирането в сезонните колебания на този тип дейност изисква умения за контрол на стоковите запаси, анализ на резултатите от предишни периоди и правилна организация на ресурсите (финанси, хора и време). Процесите стават още по-сложни, ако обектите са няколко, разположени в различни локации и дори различни градове.

Летен сезон 2021 със софтуер за управление на продажбите от Microinvest

Все повече бизнеси разбират необходимостта от използването на софтуерна система за управление на продажбите и паричните потоци. Инсталирането на търговски софтуер осигурява удобството да имате пълен контрол върху стоковите наличности, разходите и задълженията. Получавате инструмент, с който да следите срокове на годност, да създавате автоматично рецепти, да правите бърза ревизия, да прилагате промоции, да следите случващото се в обекта Ви по всяка време и от всяко място.

Софтуерните програми на Microinvest разбиват митовете, че софтуерните решения са сложни за инсталация, изискват сериозна инвестиция в хардуер, необходимо е много време за внедряване и обучение на персонала.

Като водещ софтуерен разработчик, ние създаваме гъвкави решения според индивидуалните предпочитания на нашите клиенти:

👍Предлагаме търговски софтуер с и без инсталация;

👍Онлайн базирани или интернет независими софтуерни решения;

👍Гъвкави условия за придобиване на хотелска, складова и счетоводна програма – с неограничен лиценз, който се заплаща еднократно или с месечна такса, без обвързващи договори;

👍 Хотелски софтуер с изключително достъпна 

👍Осигуряваме готови за употреба търговски системи, включващи компютър и монитор с предварително инсталиран софтуер, които може да бъдат разопаковани и настроени от всеки потребител за по-малко от 30 минути.

Разбира се, ако е необходимо съдействие, нашите консултанти са на разположение с отдалечен достъп или посещение на място.  Към системите могат да бъдат добавяни различни модели касови апарати, баркод скенери и кухненски принтери.

Всички програми са изключително лесни за използване. Усвояването на основните функции за работа с тях отнема само няколко часа.

Можете да имате готово работно място във Вашия сезонен обект и обучен персонал за по-малко от 1 работен ден!

Толкова е лесно, нали?!

Използвайте безплатно 30 дни!

Преминете през предизвикателствата на Летен Сезон 2021

Отново белязан от последствията на COVID кризата, летният сезон 2021 вече стартира. Ако управлявате обект, който ще обслужва клиенти в следващите няколко месеца, то нашият списък с ключови дейности, които трябва да имате предвид, е точно за Вас:

 • Направете добър финансов план.

Не пропускайте да направите списък с всички предстоящи разходи – за наем, ток, вода, заплати, консумативи. Също така предвидете инвестицията в покупка на оборудване или обновяване на текущото. Спазването на противоепидемологичните мерки могат да доведат до допълнителни разходи (за допълнителна дезинфекция, консумативи и предпазни средства). Включете ги още в началото, за да не се превърнат в неприятна изненада.

 • Заложете оптимална стойност на продажни цени за Вашите стоки и услуги.

Твърде високите цени ще направят артикулите Ви практически непродаваеми, а твърде ниските цени могат да Ви доведат до фалит. Използването на търговски софтуер тук ще Ви бъде особено полезен. Microinvest Склад Pro предлага възможност да работите с до 10 различни ценови групи за всяка стока. Ако управлявате сезонния си обект от няколко години, използвайте информацията от предишните периоди, за да направите прогнози относно търсене и очаквани продажби. Важно е да имате предвид, че събитията със световната епидемия промениха начина, по който потребителите пазаруват. Бъдете гъвкави и се адаптирайте към “новото нормално”.

 • Фокусирайте се върху нивата на стоковите наличности.

Анализирайте кои са най-печелившите Ви продукти и кои са Вашите „бест селъри“. Осигурете си достатъчно налични бройки от тях. Внимавайте да не се презапасявате със стоки или суровини с кратък срок на годност или такива, за които не сте сигурни, че ще има достатъчно търсене. Тук отново добър помощ ще Ви бъде складовият софтуер, който предлага много опции за следене както на срокове на годност, така и на актуални наличности на всички стоки по всяко време.

 • Организирайте добре работата на персонала.

Касиерите и сервитьорите са хората, които имат най-близък контакт с Вашите клиенти. От бързината и качеството на обслужване на Вашите служители зависи колко доволни ще са потребителите. Дайте им точни инструкции, проведете обучение, разпишете задължителни правила и норми, които очаквате те да изпълняват.

Използвайки софтуер за управление на продажбите, персоналът ще може бързо да приключва плащанията и да маркира артикули при продажба. Софтуерната система ще подобри организацията и отчетността на работата, ще минимизирате възможностите за грешки и разминавания в оборота. Също така ще разполагате с удобни справки кой служител е реализирал най-много продажби, дали някой е изтрил или коригирал дадена операция, кога са най-натоварените часове, за да прецените дали е необходимо да осигурите повече оператори в съответната смяна.

receptionist1
 • Привлечете нови клиенти и задръжте текущите.

Често сезонните обекти работят във високо конкурентна среда, в която няколко търговци се борят за ограничен брой клиенти. В тези случаи е важно да действате бързо и да предложите повече причини потребителите да изберат точно Вашия обект.

Добра практика е прилагане на промоционални кампании. Например комбинацията на няколко продукта с по-ниска цена, конкретна отстъпка при покупка в определен период на деня, бонус или подарък при изпълнение на зададени условия.

Вариант е да предложите клиентски карти за събиране на промо точки или за прилагане на директна отстъпка при следващо посещения в магазини или заведения. Microinvest отново има решение как да реализирате всичко това на практика с минимални усилия – Microinvest Склад Pro и Micro.bg са с вградени функционалности, които прилагат и изчисляват автоматично предварително зададени отстъпки и оферти.

В допълнение ще Ви предложим дизайн и печат на всякакви видове карти, които да са в синхрон с корпоративната Ви идентичност.

 • Възползвайте се от новите технологии.

Касовият апарат вече не е достатъчен! Добавете баркод скенер, с който ще извършвате светкавично продажби и ще намалите времето за заприхождаване на стоки над 5 пъти. Клиентите предпочитат все повече разплащания с кредитни и дебитни карти – изберете платежен терминал, който има интеграция с търговски софтуер и ще Ви спести време за приемане на всички плащания. Добавете кухненски принтер на бара и кухнята във заведението, за да изпращате веднага поръчката за изпълнение още с нейното приемане.

 • Дръжте всички процеси под контрол.

Сезонните бизнеси са свързани с много интензивни дейности за кратък период от време. Затова непрекъснатият контрол на това, което се случва в обекта Ви е от ключово значение. Използването на търговски софтуер за тази цел, ще Ви даде огромни възможности за анализ. Microinvest Склад Pro разполага с над 700 справки, с които да следите всеки един процес, плащане и документ. С безплатното приложение за Android устройства Microinvest SmartReports ще получавате необходимите управленски отчети директно на Вашия телефон.

mobile-smartreposrts
Posted in Без категория | Leave a comment

Работното място на един продавач-консултант. Как да го организирате по-добре, за да повишите неговата ефективност?

Продавач-консултантът е лицето на един търговски обект. Той директно общува с Вашите клиенти и с това влияе на имиджа на магазина. Това важи с още по-голяма сила за обекти с голяма посещаемост, като например:

 • Квартално магазинче;
 • Супермаркет;
 • Места за обществено хранене, особено в часовете за обедна почивка;
 • Заведения за бързо хранене тип „фаст-фуд“, „стрийт-фуд, дюнери и др.;
 • Франчайз обекти;
 • и много други.

Списъкът може да бъде дълъг, но нека обърнем внимание върху задачите на собствениците на този тип обекти:

 1. Да наемат схватлив и приветлив касиер.
 2. Да осигурят комфортни условия на работа, професионално оборудване и софтуерна система за управление на продажбите.
 3. Да увеличат човекопотока и реализираната печалба.

Първата точка е относителна ясна, третата по-скоро е следствие от първите две. Затова предлагаме да обърнем повече внимание на втората точка и да се опитаме да разберем, защо е необходима.

Предимства за търговския обект при използване на софтуер за магазин:

 • Фиксиране на всяка операция, контрол върху всички действия на оператора. Това значително ще намали или съвсем ще елиминира възможностите за измами и грешки.
 • Настройка на правата за достъп до софтуерната система. Вашият касиер ще вижда само информацията за извършените от него операции. По този начин софтуерът няма да се попълва с излишни данни. Ще му позволи да се концентрира върху своите задължения.
 • Лесни операции. Приключването на една продажба на касата ще се извършва само с няколко клика. Клиентите, използващи програма за магазин с марката Microinvest отбелязват, че времето за обслужването на клиентите при високо натоварване намалява до 15-37 секунди.

 • Контрол върху спазването на промоционални предложения. Многостепенна система за лоялност. Няма да се налага Вашия касиер да запомня много информация за различни отстъпки или да ги записва на хартия. Софтуерната програма няма да му позволи да забрави да добави отстъпката или да си я „сложи в джоба“.

Как да организирате работното място на касиера/ продавач-консултанта?

 1. Финансови изчисления

Започнете автоматизацията на работното място на касиера с добре обмислен финансов план. Преценете разходите, които можете да си позволите. Не харчете за скъпи и ненужни неща в началото.

 1. Налични ресурси

Използвайте налични ресурси – специалисти, оборудване, мебели, др.

 1. Планирайте правилно натоварването – количество касови бележки/ продажби на ден

Преценете възможното количество на касови бележки на ден и очакваните обеми на продажби. Също така имайте предвид спецификата на обслужване на клиентите във Вашия обект. От това ще зависи избора на софтуера и хардуерното оборудване. Това ще Ви помогне да прецените необходимия брой работни места за касиерите.

Например: Ако очаквания брой касови бележки на ден в едно малко квартално магазинче няма да е повече от 150 броя, то напълно достатъчно е да оборудвате само 1 работно място.

 1. Цялостна автоматизация на обекта

Необходимо е да разгледате:

 • комплексна система за автоматизация на Вашия обект
 • мястото на касовата точка в него

За малки търговски обекти с малка номенклатура от стоките и елементарна вътрешна организация, ще е напълно достатъчно да оборудват само едно място за продажби на продавач-консултанта.

Ако пък архитектурата на работните процеси е по-сложна, то обмислете допълнителни позиции – работно място за администратор/управител, собственик, счетоводител и т.н.

Важно е:

 • Да разбирате функционалното натоварване на всяка от тези позиции, за да изберете подходящите софтуерни продукти и оборудване (касов апарат, фискален или нефискален принтер, баркод скенер, обикновен или тъч монитор).
 • Правилно да ги свържете помежду им в единна система.

За това ние препоръчваме да се обърнете към професионалисти. Те ще Ви помогнат да не направите грешки и да спестите ресурсите. На неподготвените потребители ще им е необходимо значително повече време да го направят.

Ако Ви трябва консултация или съвет, обадете ни се.

 1. Избор на софтуер за магазин.

За да организирате работно място на касиера ще Ви е необходима специализирана програма – front офис.

Някои софтуери позволяват продажби и от back офиса. В този случай извършването на операциите ще отнеме малко повече време, и самия метод не е много удобен, но е също възможен.

Производители на софтуера са много, но предлагани от тях продукти се делят на 3 основни групи:

Вие можете да изгубите много време, за да проучите самостоятелно предимствата на всеки софтуер от тези категории, предлаган на пазара, а после да изберете най-подходящо. Или можете да се обърнете към специалисти по автоматизация, да помолите за консултация, да прегледате презентациите и да пробвате демо-версии на продуктите в реално време.

 1. Избор на касов апарат

Препоръчваме Ви да започнете от минимален задължителен комплект. Определете основни точки и ги обсъдете с консултанта.

Трябва да имате в предвид:

 • Производители – надеждността на компанията, качеството на устройствата, наличие на гаранционни срокове, техническо обслужване, следгаранционно обслужване и др.
 • Характеристики на избраните модели.
 • Съвместимостта на марките/модели, в случая, че избирате устройства от различни производители.
 • Наличие на интеграции. Съвместимостта с избрания от Вас софтуер.
 • Съпътстващи въпроси. Например, необходимост от стабилна Интернет връзка или работа в офлайн режим.

Примерен комплект оборудване:

 • Касов апарат или фискален принтер;
 • Клиентски дисплей;
 • Баркод четец 1D/2D, в зависимост от изискванията;
 • Компютър, лаптоп или терминал със сензорен екран;
 • Сейф;
 • Детектор за банкноти;
 • Принтер за етикети и цени;
 • Електронна везна.
 1. Срокове

Колко време можете да отделите за процеса на внедряване на софтуерно и хардуерно оборудване във Вашия търговски обект? Имайте предвид, че:

 • Поръчката и доставката на обзавеждане, аксесоари, оборудване може да отнеме определено време. Всичко зависи от избраните от Вас модели, складови наличности при продавача, населено място, ще трябва ли да ползвате куриерски услуги и др.
 • Подготовката и настройката на софтуерните програми и оборудване отнема от 2 часа до няколко дни. Това зависи от спецификата на обекта, количеството на стоките, софтуера, хардуера, специалиста, който се занимава с настройката.
 • Обучението на служителите също отнема от няколко часа до няколко дни.

И за финал няколко съвета:

 • Съберете мнения на собствениците на подобни на Вашия обекти. Разгледайте реални примери. Ако е възможно, обсъдете с тях директно въпроса и разгледайте системата в действие.
 • Потърсете професионалисти за консултации и помощ. Дори и да се заемете с автоматизацията самостоятелно, препоръките и мнението на опитен специалист няма да са излишни. Освен това, повечето софтуерно компании предлагат безплатна първоначална консултация.
 • Инсталирайте демо версии на софтуера и тествайте преди да закупите. Често те са безплатни и без ограничения във функциите за определен период. Така ще можете да ги разгледате с реални данни и да прецените дали са подходящи за Вашите цели.
 • Разгледайте допълнителни системи за контрол на качеството на обслужването на клиентите, например:
  • Инсталирайте системата за изследване на удовлетвореността и анализирайте мненията за Вашия обект. Не забравяйте, че е важно не само да знаете какво мислят за обекта и обслужването там, но и да работите за подобряване на тези мнения.
  • Видеонаблюдение.

„Автоматизацията на бизнеса“ – само звучи сложно. Ако подходите към въпроса отговорно и изберете правилния доставчик, то вложените усилия ще се оправдаят, и резултатът ще Ви впечатли!

Posted in Без категория | Leave a comment

Добри практики за оборудване на магазин за алкохол и цигари

Продажбата на алкохол и тютюневи изделия поражда редица предизвикателства пред търговците. Независимо дали става въпрос за малък магазин или верига от обекти, операциите с такъв тип стоки имат своите особености. Ако в момента имате такъв обект или планирате неговото откриване, ние от Microinvest сме тук, за да Ви дадем ценни съвети за необходимите софтуерни и хардуерни продукти, с които да оборудвате професионално Вашия магазин за цигари и алкохол.

Изборът на софтуер е важен и комплексен процес, защото трябва да предвидите различни аспекти като цена, функции, време за внедряване и размер на инвестицията. Ние Ви предлагаме готови и работещи решения, които ще Ви дадат отговор на ключови въпроси:

 • Как да организирате неговото по-добро управление;
 • Кои са процесите, за които трябва да внимавате;
 • Как да повишите ефективността на операторите;
 • Как да следите прецизно наличностите;
 • Как да управлявате промоции и програми за лоялност;
 • Колко ще ми струва да имам компютър, софтуер и касов апарат в моя обект.
20180813_135352

Кои са важните процеси в един магазин за алкохол и цигари как можете да ги оптимизирате с помощта на софтуер от Microinvest?

 • Въвеждане на номенклатури и доставки – системите Microinvest Склад Pro и Мicro.bg предлагат лесен и бърз импорт на данни. В случай, че Вашите доставчици са склонни да Ви изпращат документите в Exel формат, импортирането ще спести много време и усилия, като за няколко минути можете да въведете голям масив от данни. Друг бърз начин за заприхождаване на получена стока е чрез баркод скенер, при което грешката от подменен артикул се свежда до нула.
 • Мерни единици – изключително удобство е възможността за поддържане на две мерни единици с коефициент на трансформация. Това позволява бързо и лесно да продавате цигарите както на брой, така и на стек, напитките на единични бройки или на каси/кашони.
 • Привличане на клиенти и задържане на постоянни такива – опция за планиране на неограничени варианти на промоции в софтуера с предварително зададени параметри. Например HappyHour за определени дни от седмицата и часови пояси, подарък артикул или зададен процент отстъпка при при покупка над определена сума. Друг инструмент е интеграцията с картови четци и баркод скенери за карти „лоялен клиент“.
 • Проследимост на наличности – минимални и номинални количества – незаменим помощник за управление на стоките. Това Ви позволява да поддържате асортимента на предлаганите продукти, като не допускате липса на необходимите количества по артикули. Чрез справка продажби по оператори можете да следите и стимулирате ефективността на работата на персонала.
 • Трансфер между обекти – ако имате повече от един търговски обект, прехвърлянето на артикули се осъществява бързо и автоматизирано.
 • Дистанционна работапроследимост в реално време дейността на неограничен брой магазини, въвеждане на доставки, издаване на търговски документи.
 • Автоматичен експорт към счетоводство – не е необходимо да разпечатвате информацията по покупки и продажби, нито да изпращате хартиени носители по куриер. Изключително лесно и директно през системата данните се пренасочват към счетоводител.
 • Контакти на партньори – автоматизирано попълване на данни само чрез въвеждане на ЕИК или ДДС номер.
 • Проследимост на плащания и задължения
 • Бракуване на продукти
 • Автоматична заявка към доставчик
 • Голям набор от справки
 • GDPR
 • Нива на достъп

Какво Ви е необходимо за автомaтизация на магазин за алкохол и цигари?

Препоръчани софтуерни продукти:

Препоръчани хардуерни продукти:

Posted in Без категория | Leave a comment

Каква инвестиция да планираме в хардуерно и софтуерно оборудване за нов обект? [Съвети + Оферти]

Oborudvane na nov obekt

Стартирате бизнес и първата стъпка, която предприемате е да планирате внимателно бюджета. На този етап Ви препоръчваме да предвидите и инвестицията в софтуер за управление на продажбите и хардуерно оборудване за Вашия обект.

Често пъти собствениците на нов обект нямат ясна визия относно брой работни места и каква автоматизация искат да постигнат. Затова на разположение за безплатна консултация са експертите на Microinvest.

При планиране на оборудване и софтуер е необходимо да определите какви са целите Ви и каква автоматизация искате да постигнете. Това са основни ключови моменти, с които е необходимо да сте наясно преди да пристъпите към стартиране на нова дейност. Ако имате ясен и точен план, ще е по-лесно да получите и правилното ценово предложение:

 • Само в обекта ли ще се използва софтуера или искам да работя и от разстояние?
 • Компютър, лаптоп или POS с тъч монитор да избера?
 • Една и съща работна станция ли ще се ползва за въвеждане на доставки и за извършване на продажби?
 • Колко касови места ще има?
 • На кой модел касов апарат да се спра?
 • Ще се въвеждат ли доставки отдалечено?
 • Необходим ли ми е сейф за монети и банкноти, който да е интегриран със софтуера?
 • Имам ли нужда от баркод скенер?
 • Ще ми трябва ли електронна везна, интегрирана с програмата?
 • Нужен ли е платежен терминал?
 • Трябва ли да имам интернет в обекта?
 • Какъв софтуер да избера?
 • Необходимо ли е обучение на персонала?
 • Колко време преди отваряне на обекта трябва да е готова системата?
 • Към коя счетоводна кантора да се обърна?

Всеки нов обект и дейност имат своята специфика. Ние от Microinvest, разбираме това и предлагаме универсални решения за управление на ключови процеси в различни браншове. Tърговският софтуер на Microinvest предлага редица предимства:

 • Интегриран ескпорт към счетоводни системи;
 • Наличен модул за синхронизация с електронни магазини;
 • Система за мобилна търговия;
 • Съвместимост с всички модели касови апарати, с широк набор от баркод скенери, електронни везни, принтери, POS терминали, картови четци.

И още:

 • Софтуерни програми без месечни такси и скрити условия;
 • Без задължаващи договори;
 • Ниска цена за придобиване и поддръжка;
 • Професионална поддръжка и консултация;
 • Безплатни онлайн обучения;
 • 1 месец безплатен тестов период.

Автоматизация по мярка

Представяме Ви обобщена информация за три примерни варианта за успешна автоматизация на един обект. Различните конфигурации съдържат препоръки за различни комбинации от софтуер и хардуер с примерен бюджет.

 • Пакет “Бюджетен старт”

В случаите, в които имате собствена техника и Ви е необходимо закупуване на нова програма или подмяна на съществуваща. За сума от 372 лв. с ДДС ще започнете новата си дейност, като имате възможност за надграждане.

Препоръчани софтуерни продукти:

Paket Budjeten start
 • Пакет “Успешен старт”

Достъпен вариант с включена техника за едно работно място и всички функции за управление на процеси и издаване на документи при търговия на едро и дребно за склад, магазин, ресторант или офис. 

Необходими параметри са: компютър, търговски софтуер и касов апарат.

Бюджет: около 800 лв. с ДДС. Еднократна инвестиция, без месечни и годишни такси!

Препоръчани софтуерни продукти:

Препоръчани хардуерни продукти:

Shema1
 • Пакет “Всичко необходимо”

Включена техника плюс софтуер за едно работно място, както и софтуер за второ с възможност за дистанционна работа, поемане на големи натоварвания на бази данни с множество артикули.

Необходими параметри са: компютър, търговски софтуер за две работни места, база данни с разширени възможности, автоматична архивираща система, касов апарат, баркод четец (в случай, че предлаганите стоки имат налични баркодове), POS терминал за плащане с дебитни и кредитни карти, техническа помощ за настройки. 

Бюджет: от 1650 лв. до 1900 лв. с ДДС. Еднократна инвестиция, без месечни и годишни такси!

 Препоръчани софтуерни продукти:

Препоръчани хардуерни продукти:

Схема: Microinvest софтуер на две работни места
Posted in Без категория | Leave a comment

Microinvest през 2020 г.

2020 година беше различна. Постави бизнеса пред истинско изпитание и промени начина, по който работим и общуваме. Екипът на Microinvest остана максимално близо до своите клиенти, въпреки физическите ограничения. Предприехме бързи и навременни действия, за да осигурим отлична дистанционна поддръжка до всяка точка на страната. Предложихме гъвкави и изгодни решения, подходящи за по-добрата организация на дистанционния работен процес на нашите клиенти.
 
Ето по-важните събития, които ни се случиха през 2020г.:
 • Организирахме най-големия безплатен счетоводен семинар с над 750 участници с разяснение за измененията в Наредба Н-18 с гост-лектори от НАП.
 • Взехме участие в първото издание в нов формат на най-популярното ХоРеКа изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване – СИХРЕ 2020.
 • Представимте софтуерните решения на Microinvest на най-мащабното ритейл изложение в света – EuroShop 2020 в Дюселдорф.
 • Проведохме редица промоционални кампании в подкрепа на малкия и среден бизнес в борбата с последиците от Covid кризата. Сред най-добрите ни оферти бяха второ работно място „#OстаниВкъщи“ за 49 EUR и „60/40 за български софтуер“.
 • Подкрепихме инициативата „Re-Commerce Success”, организирана от E-commerce Success Foundation, със серия практически лекции в помощ на онлайн търговци в България.
 • Разширихме традиционната ни дарителска кампания на софтуер за учебни цели като осигурихме максимална гъвкавост при използването на лицензите, за да отговорим на нуждите на дистанционното обучение.
 • Предложихме една от най-достъпните оферти за нов касов апарат с цена от 129 лв. с ДДС и всички фискални услуги.
 • Понижихме цената на единичния код за актуализация на 33.90 EUR.
 • Разработихме нова версия на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за отразяване на мярка 60/40 с бланки, оптимизации и справки, свързани с новите трудово-правни аспекти, предизвикани от обявеното извънредно положение в страната.
 • НАП реализираха дългоочаквана справка за подадени ДДС дневници. Ние от Microinvest отговорихме с нова версия на Microinvest Делта Pro, която може да съпостави подадените дневници от нас, спрямо наличните данни в НАП.
 • Бяхме сред първите софтуерни разработчици, които предложиха решение за отразяване на две данъчни ставки – 9% и 20% във всички програми.
 • Създадохме пакет “Delivery” с всички необходими софтуерни модули за автоматизирано управление на доставките и поръчките по телефона.
 • Стартирахме нов проект „Безхартиено счетоводство“ и пуснахме нов продукт Sendera – система за електронен обмен на документи, при която счетоводителите имат постоянна връзка с клиентите си и могат да получават всички документи автоматично. Първите потребители получиха 12 месеца безплатен достъп до софтуера.
 • В помощ на нашите клиенти създадохме над 150 нови видео уроци с практически съвети и демонстрация на всички ключови функции на програмите.
 • Проведохме над 48 онлайн обучения с демонстрация на всички Microinvest продукти.
 • Отпразнувахме 25 години Microinvest и си поставихме нови смели цели за следващия четвърт век!

Целият екип на Microinvest пожелава на Вас и Вашите семейства здраве, по-малко тревоги и повече добри възможности през 2021 година!

Posted in Без категория | Leave a comment

Шеметно развитие на Microinvest продуктите през 2020 г.

През 2020г. Microinvest актуализира софтуерни продукти в пълен синхрон с динамичните законови и икономически промени. Добавихме изключително удобни справки, революционни нови функции и редица оптимизации, залагайки на най-модерните технологии.

Представяме Ви ТОП новостите за 2020г. в Microinvest продуктите от серията Pro:

 

Microinvest Делта Pro:

 • Възможност за директно изпращане по E-mail на справките в програмата.
 • Ново поле Операция по ДДС в Протоколи по ЗДДС и други.
 • Улеснена работата с прозорец контиране при наличие на повече от един режим по ЗДДС.
 • Проверка на документи с файл от НАП.

🎬Видео: Всички по-интересни новости в Microinvest Делта Pro през 2020г.

 

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro:

 • Отразяване на мярка 60/40 с бланки, оптимизации и справки, свързани с новите трудово-правни аспекти, предизвикани от обявеното извънредно положение в страната.

📖 Указание за работа с версия Microinvest ТРЗ и ЛС Pro за извънредното положение

Microinvest Склад Pro:

 • Още докато по-ниската данъчна ставка на ДДС 9% за ресторанти, хотели и книги бе само проект Microinvest предложи готовност новата ставка да бъде настроена в програмата.
 • Добавен панел с динамична информация, който да помага за по-ефективна сделка с избрания партньор, в избрания обект.

🎬Видео: Най-актуалното в последната версия на Microinvest Склад Pro

 

Microinvest Архи Pro:

 • Изцяло преработен визуален интерфейс.
 • Въвеждане на автономен сървис за архивиране, дори без логване от потребител в Windows.

🎬Видео: Инсталация и настройка на Microinvest Архи Pro

Microinvest Invoice Pro:

 • Направено е разделяне на стойността на данъчна основа и ДДС при печат на документ, в който присъстват стоки в посочената ДДС група.
 • Добавена е възможност за обмен на данни със Sendera – система за електронен обмен и класификация на документи.
 • Функциoнална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото.
Posted in Без категория | Leave a comment

Защо е необходимо да работим винаги с последна версия на софтуера? (списък с изменения + видео)

update-4223736_1920

Microinvest винаги препоръчва използването на последни версии на продуктите. И това не е случайно! Всяка последваща версия е много по – добра от предходната, всяка нова версия съдържа нови или оптимизирани функционалности, създадени с основна цел – да отговарят на действащото законодателство и да улесняват работата на потребителите.  Като изцяло потребителски ориентирана фирми, ние непрекъснато проследяваме динамично променящите се условия, наредби, закони и нормативни актове, създаваме новости и се стремим да ги получавате, винаги преди останалите. Всичко това правим за Вас, нашите клиенти.

Процесът на създаване на версия на софтуерен продукт е плод на много усилен труд, разговори с клиенти, бизнес анализи и потребителски предпочитания. Следвайки технологичните новости и практики, създаваме за Вас нови модули и функционалности, оптимизираме процеса по бързодействие и улесняваме ежедневната Ви работа.

Въвеждането на всяка нова функционалност, бутон или справка в програмите се основава на Вашите желания и предпочитания за начин на работа и оптимизиране на процесите. С всяка нова версия и подобренията в нея, позволяваме да спестите ценно време, да освободите ресурс от ръчна обработка на информация, да подобрите процеса по управление на документи.

За да бъдете информирани за всички полезни функции и тяхното реално приложение във Вашата ежедневна работа, систематизирахме най – ключовите новости в последните версии на Microinvest продуктите.

💡Можете да получите всички изменения с  покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията Microinvest Черен Петък 2020 (25-29 ноември 2020 г.).

Microinvest Делта Pro:

 1. Ново поле Операция по ДДС в Протоколи по ЗДДС и други – дава възможност за избор при получените ВОП или услуги извън страната да бъдат отразени с право или без право на данъчен кредит.
 2. Добавен е печат на Протокол по чл. 117 от ЗДДС при самоначисляване на ДДС за доставки по чл. 163а от ЗДДС.
 3. След зачестилите случаи при които в един документ има 9% и 20 % е улеснена работата с прозорец контиране при наличие на  повече от един режим по ЗДДС.
 • Вече има възможност за въвеждане на една и съща сметка, повече от веднъж в Дебит или Кредит.
 1. При импорта на операции от MS Excel е добавена възможност за проверка на съществуващ партньор, както и възможност за повече от един режим по ЗДДС ( 9% и 20%).
 2. Добавена е възможност за директно изпращане по E-mail на справките в програмата. Функцията се намира в секция обработка на резултата в панела в дясно на всяка справка.
 3. В същия панел са добавени бутони за по-бърз експорт на справките в PDF, Excel и XML
 4. Нови справки свързани с партньори:
 • Движение по партньор – показва удобно в хронологична последователност всички фактури и плащанията към конкретен доставчик или клиент
 • Разплащания и обвързани документи – показва детайлно кое плащане, коя фактура закрива.
 1. Нова революционна справка – Проверка на документи с файл от НАП – бърза и удобна проверка, която показва дали в базата са въведени всички фактури за разход или доставка. Сравнява се какво са декларирали доставчиците на фирмата в техните дневници за продажби към НАП с това което е въведено в базата данни на Microinvest Делта
 2. Новости касаещи счетоводството на бюджетните организации:
 • Добавено е поле Параграф в прозореца за контиране и в експорта в Excel на основните счетоводни справки
 • В Модула за дълготрайни активи е добавена възможност за въвеждане на стойност, за която да не се начисляват амортизиции и създаване на план спрямо амортизируемата стойност.

Проследете и останалите новости в Делта Pro: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=66

Microinvest Склад Pro:

 1. Добавен е нов модул Бърз документен локатор;
 2. Добавен е X-отчет в прозореца за параметрите за Сторно;
 3. Добавена е колоната Сума в прозореца за Редакция и повторен печат на Доставки и Продажби;
 4. Добавена е смяна на партньора в прозореца за фактуриране;
 5. Добавени са правата за достъп към опцията за издаване на фактури;
 6. Добавени са правата за достъп към опцията за Промяна на лентата с бутони;
 7. Добавена е втора колона “Наличност” към операцията Трансфер;
 8. Добавено е прилагане на ограничение на периода при редактиране на записа в Касовата книга;
 9. Добавена е възможност за Редактиране на партньори и стоки от таблицата в Справки;
 10. Добавена е възможност за Повторен печат на фактури от Справката Издадени Фактури;
 11. Добавено е потвърждаване на промяна на опцията Промяна на документа в прозореца за Трансформация;
 12. Добавен е филтър Група обекти към справката Количество на стоки;
 13. Въведено е оцветяване на стоките с Тип “Услуга” в различен цвят;
 14. Оптимизация при превключване между прозорците с операции (Ctrl + Tab);
 15. Оптимизация при Групово плащане при избран един документ;
 16. Оптимизация в прозореца с данни за изпращане на eMail;
 17. Оптимизация при зареждане на последен тип на плащане;
 18. Оптимизация при справката Получени Кредитни Известия;
 19. Оптимизация при трансформация на документи към Кредитно Известие;
 20. Оптимизация на визуалните стилове;
 21. Оптимизация при преизчисляване на доставни цени и метода на работа Последна доставна;
 22. Преработен Експорт към Microinvest Делта Pro ;
 23. Изградена е комуникация с AxisCloud;

Проследете и останалите новости в Склад Pro: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=1

Microinvest Склад Pro Light:

 1. Създаден е изцяло нов инсталатор на продукта;
 2. Оптимизация при избора на принтера за печат на фактура;
 3. Оптимизация при преоразмеряване на прозореца в режим Ресторант;
 4. Добавено е нулиране на попълнено поле “Забележка” при режим Ресторант след продажба;
 5. Оптимизация при проверка на връзка към базата данни;
  Оптимизация при двоен клик върху функционални бутони;
 6. Добавена е поддръжка на F1 при програмиране на клавиши;
 7. При авансово плащане стока “Авансово плащане” взема ДДС групата на “Служебна стока”;
 8. Добавен е нов терминал Datecs BluePad;
 9. Добавен е нов драйвер Ticket Printer за печат на етикети с етикетиращите принтери;
 10. Добавена е нова везна Масса-К R;
 11. Добавена е нова везна Axis BDU;

Проследете и останалите новости в Склад Pro Light: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=49

Microinvest Архи Pro:

 1. Въведена е нова технология на зареждане на програмата като системен сървис и визуално приложение;
 2. Стартиране на процеса без необходимост от вход на потребителя;
 3. Съвместимост с всички версии на Windows 10;
 4. Нови функции в инструментите за оптимизация и поправка на базата от данни;
 5. Поддръжка на облачно архивиране на данните чрез TLS 2.0;

Проследете и останалите новости в Архи Pro:
https://www.microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro

Полезни линкове:

Posted in Без категория | Leave a comment

Sendera – Иновация в счетоводството

В света на технологиите вече всичко е възможно и за това ние от Microinvest решихме да дадем старт на един нов проект, изцяло базиран на нуждите на нашите клиенти. В забързаното ежедневие, както и постоянните промени в социалния живот, ни подтикнаха към идеята за Sendera – ЕДИННА ПЛАТФОРМА ЗА ТРАНСФЕР, ОБМЕН И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ. Или по-просто казано, дадохме старт на безхартиеното счетоводство.

Sendera е система, която ние разработихме за всички хора, които обменят документи, най-вече в помощ на счетоводителите и техните клиенти. Тя е изключително опростена, без сложни механизми и всеки би могъл да я използва.  Независимо дали сте счетоводител или клиент, вече не е нужно да се тревожите за срокове, за куриерски услуги или за хартиен обмен на документи. Само един клик Ви дели от получаването и класифицирането на всички документи, които са Ви нужни.

Нашата цел е да оптимизираме времето за обработка на всички документи от счетоводителите, както и да съкратим времето и разходите на всички клиенти, които искат да предадат месечната документация на своите счетоводители. Защо да не съкратим времето за обработка на всички фактури, болнични и т.н. и да го сведем до минимум? За няколко минутки всички документи са вече обработени и изпратени по папките на клиентите. Това вече няма да отнема целия Ви ден и ще имате повече свободно време за творчество!

Как работи? Ами, много лесно! Вие като счетоводител трябва да инсталиране на Вашия компютър десктоп системата,  а Вашите клиенти да свалят приложението на своите мобилни телефони и връзката между вас вече е осъществена. Изключително просто и удобно! Без пропуснати и забавени документи, без изгубени фактури и касови бележки! 


Целият екип на Microinvest работи усилено, за да предложим най-гъвкави условия на работа за нашите клиенти. Именно за това нашият нов продукт Сендера ще има месечен абонамент абсолютно достъпен за всеки. Sendera е в активен процес на развитие, за да достигне максимална полза за всички наши клиенти и партньори. Ще се радваме да споделяте с нас Вашите идеи, насоки или предпочитания!


Научете повече за Sendera на https://sendera.bg

Posted in Без категория | Leave a comment

Как да спасим продажбите по време на криза?

Да останем #вкъщи е основната тенденция през последните няколко седмици. Новата ситуация обаче поражда много въпросителни, a бизнесът е поставен пред редица предизвикателства, за които няма лесно решение:

 • Как се променя начинът на живот на клиентите?
 • Как да бъдат превключени служителите в отдалечен режим на работа?
 • Как бързо да се организират продажбите онлайн и да се осъществява тяхната безопасна доставка?
 • Как новата реалност ще се отрази на конкурентните предимства на търговците?
 • Какви ограничения ще трябва да бъдат въведени, как да се изгради правилна комуникация с клиентите и кои маркетингови инструменти да се използват?

За да реагирате адекватно на текущата икономическа ситуация, трябва да действате внимателно и гъвкаво. Най-бързият вариант да спасите продажбите е да продавате онлайн. Сега е точният момент!

Ето няколко насоки за фирмите, които са решили да изнесат продажбите си онлайн:

1. “Отворете” онлайн магазин за няколко часа

С днешните технологии това е мисия възможна! На пазара се предлагат достатъчен набор от различни платформи, с които може да стартирате един отличен онлайн магазин от нулата до първата продажба за много кратко време. В зависимост от възможностите и очакванията Ви, може да реализирате това начинание с минимална инвестиция.

Ако обаче нямате опит и се притеснявате как да организирате всичко това за много кратко време – имаме добра новина! В подкрепа на бизнеса Microinvest предлага уникална по рода си бюджетна услуга по създаване на онлайн сайт или онлайн магазин на цена от 99 EUR без ДДС! В изпълнението на проектите прилагаме нашите дългогодишни познания в успешното управление на продажбите, залагаме на последните тенденции в изграждането на дигитално фирмено присъствие, за да предложим моментален старт на реални продажби онлайн за по-малко от 5 работни дни!

2. Предлагайте продуктите си чрез посредник

Започнете да продавате без първоначална инвестиция, използвайки някоя от маркетплейс платформите или сайтове за обяви, които набират все по-голяма популярност у нас. Тази опция е особено подходяща за бизнеси, които до момента нямат опит в онлайн продажбите. Може веднага да се регистрирате на платформата, да попълните данни за продуктите и вече продавате! Ще е необходимо обаче да отделите процент от продажбите под формата на комисионна. Определени сайтове (като Olx.bg и Bazar.bg) предлагат опция за безплатни обяви, което ги превръща в доста атрактивна възможност.

3. Продавайте директно през социалните мрежи

Вариантът да създадете Вашата страница във Facebook и да публикувате информация за Вашите продукти и услуги е много достъпен и сравнително лесен за реализация. Този бърз и универсален подход е подходящ за почти всеки вид бизнес. Достъпността прави този канал обаче доста конкурентен, но с повече находчиви идеи и правилен подход към клиентите, резултатите могат да са доста задоволителни. Социалните мрежи предлагат и възможност да достигнете нови аудитории, за които в момента не сте подозирали.

💡 Какъвто и вариант да изберете е много важно да използвате правилен инструмент за управление на продажбите. Справките за поръчки, доставки и складови наличности, ще Ви позволят да направите по-добра оптимизация на всички бизнес процеси. Полезно е да спестите време от всеки процес по обслужване на клиентите, за да постигнете по-високо ниво на удовлетвореност и да Ви спечели предимство пред конкурентите.

🤫  Малки тънкости са например да минимизирате времето за въвеждането на данни за клиентите Ви, като използвате автоматично въвеждане по ЕИК в търговския софтуер или да изпращате генерираните от програмата платежни документи в електронен вариант по e-mail.

microbg_247x247

Онлайн складов софтуер www.Micro.bg

С платформата можете да управлявате бизнеса си от всяка точка и от всяка устройство с Интернет 24/7. Всеки нов потребител получава 1 месец безплатен достъп.

Програмите за управление на продажбите от Microinvest имат автоматичен експорт данните към счетоводен софтуер, което също е от ключово значение.

onlineShopPromo

Пакет "Онлайн магазин"

С него получавате решение, с което въвеждайки данните за стоки в складовия софтуер (Microinvest Склад Pro), те автоматично могат да бъдат публикувани с наличности, описание и продажни цени във Вашия електронен магазин. Така спестявате време и минимизирате възможностите за грешки, дублирани стоки и липсващи количества. Получавате мощен инструмент за управление на продажбите си, както и за цялостен анализ на търговската Ви дейност. Решението събира в едно одобрен от НАП складов софтуер, връзка с касов апарат, модул за универсализация на данните и автоматичното им въвеждане във Вашата платформа.

Как да организирате плащането?

В идеалния случай клиентът трябва да има няколко възможности за плащане: с кредитна карта, виртуален портфейл, в брой при получаването. Когато стартирате онлайн магазин в труден момент обаче, може да срещнете редица ограничения. В някои случаи плащането при получаване представлява риск за Вашите продажби, защото потребителите са склонни да правят панически покупки и когато куриерa донесе пратката, клиентът просто отказва покупката.

Все по-голяма популярност придобиват онлайн плащанията. Има различни варианти да ги реализирате. Paysera е един от тях. Повече от 90% от електронните магазини в Литва използват Paysera за получаване на плащания онлайн, не само заради конкурентните цени, но и поради опростения процес на интеграция и безплатната техническа поддръжка.
Paysera Ви позволява да получавате плащания онлайн директно по Вашата сметка. Вашите клиенти ще могат да плащат с много различни средства (от QR код до тяхната банка или платежна карта). Вижте как изглежда процесът на плащане от гледна точка на клиента на payserademo.com.

Едно е ясно – колкото повече варианти за удобно плащане предложите на своите клиенти в онлайн магазина си, толкова по-доволни ще бъдат те и вероятността да се връщат отново и отново, както и да Ви препоръчат на свои познати е по-голяма.

Доставката: мисията възможна

Обявяването на извънредно положение и карантина за някои бизнеси се превърна в истинска заплаха за съществуване им: ресторанти, кафенета, малки магазини, за които доставката и изнасянето на продажбите онлайн се превърна в единствен начин да спасят продажбите си. За други бизнеси безпрецедентната ситуация бе истинско предизвикателство или нова възможност: фирми за доставки на хранителни и битови стоки, търговци на предпазни медицински средства увеличиха многократно поръчките си и не можеха да смогнат с всички доставки.

Опитайте се да предоставите на клиентите няколко опции за доставка, от които да изберат най-удобната за тях.

Когато определяте начина на доставка, се поставете на мястото на своите клиенти: проиграйте целия процес на поръчката, за да оцените скоростта и качеството на услугата.

Предложете опция клиентът сам да вземе поръчаната онлайн стока от Ваш физически обект или офис: по този начин клиентите могат да вземат поръчката по всяко време без допълнително заплащане или дори с отстъпка.

Най-предпочитаният и лесен вариант за доставка остава използването на външна спедиторска услуга. Можете да сключите договор с някои от големите куриерски фирми в страната. Избирайки доказани партньори, ще си гарантирате безпроблемно достигане на Вашите продукти до клиентите, спазвайки всички изисквания за безопасност и хигиена, което е особено важно в момента.

Ако получите повече поръчки, отколкото можете да обработите, задайте лимити: увеличете размера или обема на минималната поръчка, предупреждавайте предварително купувачите, ако сроковете за доставка ще се наложат да бъдат удължени. Използвайте създадените ограничения като Ваше предимство: безплатна доставка при определени условия, гарантирана доставката навреме или доставка за един ден.

Не пренебрегвайте малките детайли: една красива опаковка може да бъде много добре възприета от клиентите и те ще се радват да я фотографират и да публикуват снимката в социалните мрежи. Ваучерът за отстъпка при следваща покупка също е работещ подход.

Имаме още много идеи как да започнете Вашия успешен бизнес онлайн! Нека Ви разкажем!

Posted in Без категория | Leave a comment