Безплатен семинар за счетоводители

Въпреки прогнозите за икономическо оживление и излизане от кризата, все още много фирми изпитват сериозни затруднения в бизнеса си. Един от важните елементи за добра вътрешнофирмена организация е правилната счетоводна отчетност. Статистиката сочи, че за последната година се наблюдава сериозен отлив на участници в семинари и конференции.

С цел по-бърза адаптация и промяна на негативната тенденция “Апис-Колев”, в партньорство с Microinvest, организира два семинара, насочени към счетоводните специалисти.

Първото от двете събития е безплатно, с цел по-широко участие и максимална достъпност. На 22.02.2010г., от 9:30 часа в х-л Плиска стартира конференцията с основна тематика “Отчитане на касова и начислена основа на стопанските операции в бюджетните предприятия за 2009 г. Отчетност на начислена и касова основа на средствата от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване. Системи за финансово управление и контрол.”. Семинарът се организира съвместно със Сметната палата, а основен партньор e Microinvest. Лектори са Мария Цветанова и Пепа Хаджиева – старши одитори в Сметна палата.

Тук можете да намерите повече информация и да се запознаете подробно с програмата на организирания национален семинар.

Поради огромният интерес “Апис-Колев” организира и втори семинар (на 24.02.2010г.) с лектор Евгени Рангелов. Темата “Годишно счетоводно приключване 2009 г. Промени в данъчната нормативна уредба за 2010 г.” е избрана чрез национално допитване, проведено със счетоводители и икономисти. Повече за условията на провеждане и за програмата на събитието можете да намерите тук.

Специализираните конференции и семинари са водещи при определяне на компетенциите в счетоводните и финансови отдели. Това бе водещият мотив на двете партниращи си компании за организиране на тези събития.

This entry was posted in Инициативи, Новини, Партньори, Семинари and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Безплатен семинар за счетоводители

  1. Иванова says:

    Нали пишете безплатен? Какви са тези суми за записване?

  2. В материала по-горе ясно е направено разграничението между двата семинара. Първият е безплатен, а вторият е платен.

    Успешен ден!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *