Електронна Internet актуализация

От 01.06.2012 година продуктите на Microinvest позволяват електронна актуализация без участието на оператор. Чрез директна връзка с Internet сървър всеки потребител може да актуализира своите продукти без да е необходимо телефонно позвъняване в офис на Microinvest. На централния Internet сървър се съхраняват данните за закупените копия и брой оставащи актуализации. Клиентите получават актуализацията самостоятелно, без участие на оператор, единствено е необходимо да имат активна Internet връзка в момента на актуализацията. Новата технология е достъпна 24 часа в денонощието, без почивен ден и е удобна за всички потребители.

Всички новозакупени продукти, които имат  право на безплатна актуализация, получават единствено електронна актуализация.

Технология на електронната актуализация

Стъпките за активиране на електронната актуализация са следните:

1. Клиентите заплащат съответен брой актуализации в офис на Microinvest или при съответен регионален дистрибутор;

2. Служител на Microinvest активира актуализациите на централния сървър, при което клиентите получават:

  • 25 цифрен код за актуализация на всички продукти от серията Pro;
  • Разрешен достъп до специален сайт за продуктите от класическата серия. За това се изисква наличието на хардуерен лиценз.

3. Клиентите свалят новата версия от сайта, стартират инсталиращата програма  и в зависимост от  продуктите изпълняват следното:

  • За продуктите от серията Pro въвеждат получения по-рано 25 цифрен код. Инсталиращата програма го проверява чрез Internet и ако кодът е валиден и активен разрешава актуализацията;
  • За продуктите от класическата серия, след стартиране на актуализацията се натиска бутон „Internet код“. Отваря се специална страница във Вашия браузер, която съдържа този код. Клиентите внимателно пренасят кода от браузера в инсталиращата програма и се натиска бутон за продължаване на актуализацията.

4. Инсталиращата програма актуализира софтуера, Internet сървърът намалява оставащите актуализации с една. С това процесът е завършен.

Изключително важно е стъпките да се изпълняват прецизно, защото в противен случай може да се окаже, че номерът е получен, но актуализацията не е реално извършена. Microinvest не носи отговорност за неправилни действия на оператора.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *