Използването на електронни фактури предлага измерим ефект от оптимизацията на продажбените процеси

Клиентите на услугата eFaktura.bg отчитат намаляване на разходите за фактуриране от десетки проценти до няколко пъти

Компаниите в последните години са изправени пред предизвикателството от една страна да намаляват оперативните разходи, а от друга да постигат растеж на бизнеса с ангажираност към околната среда. Въпросът е как да бъдат спестени значителни ресурси, без това да навреди на дейността. Електронното фактуриране предлага не просто икономии в редица отношения, но и съществено оптимизиране на продажбените процеси, което дава на компаниите сериозно конкурентно предимство. В същото време използването на електронното фактуриране е и сериозен знак за ангажираност на компаниите към опазването на природата и намаляването на вредните емисии.

Аргументите „за“ електронното фактуриране са наистина много, но ключовите са обединени в две направления: спестени разходи и време; подобрени отношения с контрагенти и клиенти. Към тези две обещания eFaktura.bg добавя още две – максимално ниво на сигурност на информацията и възможност за плащане на е-фактури през електронно банкиране или дебитни/кредитни карти. Предимствата от използването на електронен архив с мигновено търсене и възможността за прикрепяне на рекламни материали и документи към фактурите също не са за пренебрегване.

Потребителите са категорични – ефектът от преминаване към е-фактури е значителен

Това твърдят всички клиенти на услугата eFaktura.bg. Наред с измеримият ефект от спестените разходи за печат, доставка и труд по обработката, те отчитат като положителен ефект и подобреният климат в отношенията с клиентите и не на последно място отсъствието на грешки и закъснения при плащането на фактурите.

Какво е eFaktura.bg?

Платформата за представяне на електронни фактури eFaktura.bg на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ стартира през 2007-а година като обемът на обменяните през системата цифрови документи бързо надхвърли 1 милион годишно. Това отрежда на компанията място сред 50-те най-големи оператори на услуги за електронно фактуриране в Европа.

eFaktura.bg е цялостно решение за B2B и B2C обмен на цифрови документи. Тази среда за обработка и интеграция поддържа управление на бизнес процесите открай докрай в приложенията, съдържанието и документооборота. Налична е интеграция с най-популярните български ERP и счетоводни системи, както и със SAP, Microsoft Navision и Oracle E-Business Suite.

Все още ли се колебаете дали да бъдете конкурентни, високотехнологични и „зелени“?

Източник: “БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ” АД

 

Microinvest предоставя на своите клиенти, използващи Microinvest Склад Pro и Microinvest Invoice Pro, възможност да създават, обработват и управляват електронни фактури чрез платформата eFaktura.bg.

This entry was posted in Инициативи, Новини, Партньори. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *