Колко са важни малките стъпки

или за „първите 7 години“

Всеки родител знае как се възпитават деца. Особено чужди! И всички сме чували за „първите седем години“. Подобна е ситуацията при вземане на решение за преминаване към ERP система за управление, като – странно защо – предпочитаме да се учим от собствените си грешки, вместо да възприемем поука от грешките на тези преди нас.

Но нека разгледаме интелигентните системи за управление като нещо, което е близо до живота. Нещо, което е част от самият живот.

Мениджърите днес разбират необходимостта от интегрирана система, която да подобри и оптимизира дейностите на бизнеса. Свободно боравят с терминологията на ERP, BI и CRM. И все пак, да видим нещата в детайли. Да разгледаме важните стъпки, водещи до правилния избор на ERP система.

Купуването на ERP не започва с външно проучване на продукти!

Започнете с  вътрешно търсене на причините и анализ на необходимостта от подобно решение! 

Важно е да се направи разликата между успех и провал. Много „неуспешни“ ERP проекти са били обречени още преди тяхното започване, защото при избора на дадено решение са пропуснати … няколко първи стъпки. За да не се случва това, процесът на избор на ERP условно може да се раздели на два етапа:

първият обхваща обстоен преглед на самата организация;

вторият е определяне на конкретните специфични ERP изисквания.

Step by Step

Процесът на покупка на ERP може да бъде ограничен до стъпки, чрез които да намалите списъка с потенциални решения до няколко, които подхождат на вашата организация. От тук нататък може да се свържете с фирмите – внедрители за презентации и достъп до демо версии, чрез които да улесните оценката си и да гарантирате правилен избор на система.

Етап І:  Анализ на организацията 
1. Прегледайте вашия собствен бизнес
2. Изберете „точните“ хора от екипа, които да участват в избора на ERP
3. Разберете регулаторните изисквания
4. Обмислете бюджета си и къде ще работи вашата система

Eтап ІІ: Разберете вашите уникални нужди
1. Изисквания за интеграция
2. Поддръжка
3. Специфика на пазарния сектор
4. ERP модули и функционалности
5. Финансови параметри
6. Избор на доставчик

Закупуването на ERP система включва серия от решения, като ключово изискване е вие самите да познавате бизнеса си. Извършването на анализ на процесите, комуникацията със служителите, набелязването на проблемите и възможностите за тяхното разрешаване, са в помощ не само на процеса на внедряване, но и за подобряване на ефективността на организацията като цяло. Ако не разполагате с достатъчно ресурс, който да ангажирате, включването на независими консултанти в процеса ще улесни избора и оценката на правилното ERP решение.

След като разберете вътрешните си процеси, определите конкретните нужди и набележите целите, е необходимо да оцените различните продукти и доставчици. Описаните по-горе стъпки съдържат набор от бизнес съображения, които включват заинтересованите служители, бюджет, интеграция, поддръжка, както  и специфични изисквания на вашата индустрия.

И накрая, но не на последно място, трябва да намерите компания, която да бъде ваш партньор в целия процес, за да осигурите на организацията си стабилни бизнес взаимоотношения в дългосрочен план.

This entry was posted in Без категория and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *