Мобилността на бизнеса

Ако се чудите как е възможно в трудните за икономиката години определен IT сегмент да предизвика истински бум, значи не сте забелязали какво се случва с мобилните устройства. Преди години възприемахме използването на смартфони в бизнеса за мода, или странен начин някой да бъде забелязан. Днес те са важно предимство, което позволява на бизнеса да бъде по-ефективен от конкурентите.

Как се стигна до тук? Първата и основна предпоставка – днес във вашата длан можете да поберете цялата изчислителна мощ на чисто новия допреди 4 г. персонален компютър. Рязкото увеличаване на производителността на мобилните устройства позволи използването им дори и при критични бизнес процеси. На второ място – мобилният интернет е вече навсякъде, по-бърз от всякога и позволяващ непрекъснатост на процесите. Като трета причина се определя добрият хардуер и интернет свързаност, които позволиха на софтуерните разработчици да създадат програми за всички процеси, свързани с ефективното функциониране на бизнес структурата.

Разнообразието от мобилни устройства е огромно, но същото за операционни системи за тях е значително по-малко. Когато става дума за бизнес приложения, предпочитаната ОС е Windows Phone. Дори при сравнително ограничения избор на устройства, стабилност и чистия интерфейс, тя се подрежда преди Android. Разработката на Google е по-популярна сред масовия потребител основно заради по-голямото разнообразие на софтуер и фактът, че почти всички производители предлагат избор на смартфон с тази ОС. При оптимизация на информационните потоци в бизнеса, извън стационарния офис, нямаме необходимост от силно фрагментирания Android, а от стабилна и лесна за работа ОС и съответния съвместим софтуер.

Преди години се задаваше въпроса „Да присъстваме ли в интернет?“.  По същия начин сега се пита „Да използвам ли възможностите на мобилните приложения, за да направя бизнеса си по-гъвкав?“. И докато отговорът на първия въпрос е ясен отдавна, за втория все още има известни колебания. Фактите обаче са в подкрепа на прехвърляне на част от бизнес функциите в мобилния свят. Без значение дали притежавате малка търговска фирма, или сте голям дистрибутор на стоки – мобилното устройство, директно свързано със софтуера за управление на бизнеса, гарантира по-бърза и точна информация, по-добро управление на запасите, предвидимост на поръчките и отлично отчитане на продажбите. Времето за поръчка и доставка се скъсява в пъти с използването на правилната технология, в точната за бизнеса посока.

Неотдавна в сферата на фантастиката бе възможността да се управляват всички важни процеси от устройство, колкото човешка длан. Днес информацията достига до мениджърските нива веднага, в реално време. Това позволява всеки етап от бизнес цикъла да се прецизира максимално, постигайки оптимално използване на ресурсите. И ако преди Иван, мениджър на малък търговски екип, получаваше информация основно  по телефона или в края на деня, днес потокът от данни пристига обработен в цялостната система за управление чрез мобилните устройства в търговците на терен. За Иван днес е по-лесно да определя конкретните цели и задачи за своя екип, анализирайки информацията в готов вид. Доволни са партньори и клиенти, защото интегрираната система за управление на бизнеса, включваща мощна мобилна част води до по-къси срокове за доставка, по-гъвкав обем на поръчките и отлична отчетност.

Такава цялостна система, включваща всички компоненти на работещата бизнес структура е Microinvest Склад Pro Phone – първата разработена платформа за бързо набиращата популярност ОС Windows Phone. И това не е случайно – софтуерният разработчик е с дългогодишни традиции в софтуера за управление на бизнеса. Функционалностите, залегнали в разработката на Microinvest Склад Pro Phone нямат аналог и позволяват пренасяне на всички дейности, изискващи стационарен офис в устройство, което може да бъде и вашият телефон. Без значение от типа номенклатури извършвате поръчки, доставки и продажби навсякъде, в реално време, свързани към обща база в централния офис. Функционалностите покриват възможността за работа с партиди и серийни номера, осъществяване на ревизии и получаване на рекламации. Интернет свързаността се осъществява чрез 3G, Wi-Fi или всяка комуникационна възможност, която предлага телекомуникационния ви оператор. Издаването на фактури, известия, или други документи, чрез мобилен принтер, свързан безжично към мобилното устройство, го превръща в огромно улеснение за много бизнеси. Важна възможност е връзката с мобилен фискален принтер и дефиниране на различни потребителски права за използване на системата.

С бързи стъпки светът става все по-мобилен. Съвсем скоро понятия като „компютърът в офиса“ ще изгубят своето значение. Потокът важна за нас информация ще е навсякъде и важният елемент ще бъде възможността ни да използваме съвременните технологии като наше конкурентно предимство. И ако в близкото минало това бе една сериозна инвестиция, изискваща съответния хардуер, скъпа интернет свързаност и куп специалисти по инсталация и поддръжка, то днес пълната автоматизация е въпрос на избор на правилната технология.

Страница на Microinvest Склад Pro Phonehttp://microinvest.net/BG/Microinvest-Склад-Pro-Phone

Microinvest Склад Pro Phone в Windows Store: http://www.windowsphone.com/s?appid=28dc51d5-dd79-4d95-a2e7-9010539a3b29

ProductPic_ScladProPhone1

WindowsStore

This entry was posted in Без категория and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *