Модерно обслужване – доволни клиенти с Microinvest Склад Pro Light

Удовлетвореността на клиентите е от един от най-важните фактори за успеха на всеки бизнес. Измерването на удовлетвореността е важно. Правилното и регулярно измерване на мнението и препоръките на клиентите позволява на всеки търговски обект и заведение да подобри дейността си, като насочи ресурсите си към подобряване или модифициране на процесите, които наистина се нуждаят от това.

Следвайки последните тенденции, Microinvest предлага авангардна система за проучване удовлетвореността на своите клиенти, която позволява въвеждането на анкета при плащане на сметка в ресторант или разплащане в търговски обект. Това позволява всеки бизнес да използва нови маркетингови средства за оптимизация на своята дейност, съчетавайки ги с нови технологии и модерно управление. При това не са необходими допълнителни инвестиции или скъпоструващо оборудване, достатъчно е наличието на модерен фискален или POS принтер и индивидуална настройка на стандартния програмен продукт (Microinvest Склад Pro Light).

Чрез скриптовата система за създаване и управление на фискални бонове в Microinvest Склад Pro Light се оформя индивидуална анкета за клиентите. По този начин, при печат на междинна бележка или фискален бон, всеки клиент получава допълнителна индивидуална анкета. Това позволява той да даде оценка на впечатленията си и да изрази мнението си за обслужването в търговския обект или заведението. Текстът на анкетата може да бъде произволно въведен, като има възможност и да бъдат генерирани различни варианти, които да бъдат използвани в различни периоди.

Belejka_BG

Работата на обслужващия персонал не се затруднява или променя. При закриване на сметката се печата един фискален документ и незабавно се отпечатва още един документ с анкета. По избор, анкетата може да бъде отпечатана и като един документ с фискалния бон. Клиентът попълва анкетата и я връща заедно със сумата за плащане.

Вижте повече за технологията, необходимото оборудване, ресурсите и допълнителните възможности.

This entry was posted in Без категория and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *