Новости и изменения в софтуерните продукти на Microinvest. Вземете последните версии с голяма отстъпки на BLACK DAYS!

Най – добрият начин да се запознаете с новите възможности на продуктите е да ги видите в действие! В тази статия ще научите за новите добавени функции, за законовите изменения и подобрения в нашия софтуер.

Microinvest препоръчва винаги използването на последни версии на програмите.

Защо?

 • Работата с последна актуална версия на софтуера Ви дава достъп до всички новосъздадени функционалности;
 • Отговаря на законовите промени в действащите наредби и нормативни актове;
 • Съдържа оптимизации на добре познатите модули, менюта и справки, с което улеснява ежедневната Ви работа;
 • Отразява желанията и предпочитанията на голям брой потребители, относно бързината на екраните и бутоните, добавянето на нови полета, справочната част и др.;
 • С подобренията във всяка нова версия спестявате време за обработка на документи и освобождавате ресурс за други задачи;
 • И най – вече защото всякa нова версия надгражда текущата и винаги е  по – добра от предходната.

💡Не отлагайте дълго време преминаването към нова версия на използваните от Вас софтуерни продукти. Възползвайте се от нашето предложение за отстъпки в цените на кодовете за актуализация и преминете крачка напред още сега. Вижте как да закупите код за актуализация от промо кампанията 

Microinvest BLACK DAYShttps://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

Систематизирахме най – интересните промени в последните версии на част от популярните продукти от асортимента на Microinvest.

SkladPro
SkladProLight

При търговския софтуер са налице нови версии за Microinvest Склад Pro (Версия: 3.07.063) и Microinvest Склад Pro Light (Версия: 3.07.075).

 • Ключова глобална промяна, която намери отражение в голяма част от продуктите е новият режим за облагане с ДДС – Режимът OSS. От 1-ви юли 2021г. за всички търговци, които продават стоки или услуги на територията на други държави членки на ЕС, важат нови правила за облагане с ДДС. Режимът OSS има за цел облекчение на всички търговци, като ще им спести регистрацията на фирма в друга държава членка, различна от тяхната собствена. Настъпва необходимост от промяна в процеса на продажба при такива обстоятелства. За да бъдат потребителите на нашите софтуери подготвени за новите разпоредби, създадохме тази възможност в складовия софтуер, като добавихме нова операция с име “Разширена продажба”, в която има опция да се избира и променя ДДС ставката за стоките/услугите при тяхната продажба. Предоставена е и възможността всички тези продажби с място на сделка държавите подлежащи на регулацията, да се отразяват в две нови справки.Създадените подобрения и промени по режим OSS ще позволят на търговците да работят с местната администрация за целите на данъчното отчитане;
 • Разширена е аналитичността на справочната част като са добавени серия от иновативни Графични справки. С помощта на справка Разпределение на продажбите във времето може да се направи анализ на силни и слаби периоди, разпределение на дяловете продажби във времето. Добавени са справки за анализ по обекти, потребители и групи стоки. Създадена е справка за графично отразяване на най – продаваните стоки;
 • Друга водеща промяна е свързана с правилата и рестрикциите за работа с Онлайн магазини. Непрекъснато променящите се правила и изисквания към ЕЛМ (електронните магазини), доведоха до необходимостта от създаване на Одиторски файл за отчитане на ЕЛМ (по спецификация на НАП). Работата със складовата програма на Microinvest, позволява да използвате този файл, за да отчитате онлайн продажбите и да спазвате законовите разпоредби.
 • В Търговски екран са добавени нови визуални стилове с възможност за управление на банкноти, брой бутони за визуализиране на банкноти, цифрови бутони за банкноти и др.;
 • Добавена е опция за директна връзка с картови терминали;
 • Добавена е възможност за ограничаване на избор само на свободни маси в модул ресторант;
 • Добавена е възможност за автоматично задаване на брой гости в ресторантския модул;
 • И още много нови функции вижте тук.

💡Може да получите всички изменения с покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията         Microinvest BLACK DAYS (26.11 – 29.11.2021 г.)

Научете как: https://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

DeltaPro
trzPro

При счетоводните решения са налице нови версии на Microinvest Делта Pro (Версия: 1.01.073) и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro (Версия: 2.00.042).

Очакваните изменения, съобразени с последните законови промени са вече налице. Няколко ключови новости в Делта Pro касаещи: Онлайн обмен на фактури; Банкови движения в реално време и Валутни преоценки за доставчици и клиенти вече са готови. Какво още:

 • Преоценка на валутни сметки обвързани с партньори;
 • Автоматично генериране на операции и протокол по ЗДДС, за услуги от трети страни;
 • Нова Справка  за просрочени задължения;
 • Разширен експорт в MS Excel за Хронологичен регистър – добавени са ЕИК/ДДС номер, държава и операция по ЗДДС;
 • Автоматично разпознаване и попълване на държава при създаване/редакция на партньор;
 • Ново меню за онлайн услуги на Microinvest – възможност за създаване на профил и ползване на автоматичен обмен с фактуриращите софтуери на Microinvest;
 • Възможност за обвързване на банкова сметка към онлайн услугите на Microinvest и изваждане на справки за движение и наличност в реално време (изисква абонамент);
 • Всички новости тук.

Ключовите промени в ТРЗ и ЛС Pro във връзка с Данъчните облекчения за деца през 2021 г.; Справки по email, Нови експорти към банки и нови формули при СИРВ. Какво още:

 • Актуализирана справка и модул за данъчна година 2021 г. на облекчения за деца по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
 • Актуализирана справка и експорт по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за 2021 г.;
 • Ново меню за онлайн услуги на Microinvest;
 • Възможност за изпращане на справки по email;
 • Обновен панел за експорт на справки в PDF, Excel, Word и изпращане по Email;
 • Нови формули за работа с графици и сумарно изчисляване на работното време;
 • Нови експорти на заплати и осигуровки към банки Уникредит Булбанк, ДСК, Прокредит банк, Инвестбанк, Зираат банк и ПИБ;
 • Всички новости тук.

💡Може да получите всички изменения с покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията         Microinvest BLACK DAYS (26.11 – 29.11.2021 г.)

Научете как: https://microinvest.net/BG/2021-Cheren-petyk

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *