Оценката на партньорите

От Вилияна Минова, Microinvest

По време на тазгодишната национална дилърска среща в хотел Регина, Слънчев бряг беше проведено представително проучване сред дилърите на Microinvest. Целта на изследването е да анализира както нагласата на дилърите към икономическата обстановка в страната, така и да очертае предимствата и недостатъците на Microinvest.

Над 50% от участвалите в анкетата смятат, че спадът в икономиката ще продължи и през 2010, но с по-бавни темпове. В сложната икономическа обстановка над 60% от фирмите не смятат да увеличават персонала си, а да насочат ресурси към оптимизацията на вътрешнофирмените процеси, като въведат редица организационни и технологични нововъведения.

Друга форма, на която залагат фирмите по време на криза е агресивната реклама, насочена към крайните клиенти. Резултатите от изследването сочат, че средствата, които се отделят за реклама са увеличени с около 10% през 2009г. в сравнение с 2008г.

Разработката на иновативни продукти и тяхното лансиране на пазара e сред най-често споменаваните предимства на компанията. Над 45% от дилърите смятат, че Microinvest не трябва да спира да предлага на пазара нови, без аналог, продукти от типа на Microinvest Cyber Café. Търговската политика на Microinvest по отношение на крайния клиент също е високо оценена. Над 80% от дилърите считат, че цените на софтуерните продукти Microinvest са в границите на нормалното. Общата средна оценка, която дилърите са поставили на проведения семинар е мн. добър 5.23.

Компанията търпи градивна критика по отношение на промоционалната си политика. По-голямата част от партньорите на Microinvest изразяват желание активно да вземат участие и да дават предложения за промоционални пакети, с цел да се предложи най-добрият продукт и услуга на пазара.

This entry was posted in Дилъри, Семинари and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *