Продуктите на Microinvest в учебник по приложни информационни системи

С информация за кампанията за дарение на софтуер за учебни заведения на Microinvest започват първите страници на учебника „Информационни системи – приложение в оперативното управление и счетоводната отчетност“ на издателство Мартилен, с автор Анета Зашева. Изданието е предназначено за изучаване на най-често използваните модули на системите на Microinvest при финансовите отчети в икономиката и тяхното приложение в т.ч.: Управление на човешките ресурси; Отчитане на труда и работната заплата; Отчитане на дълготрайните активи; Отчитане на търговските центрове.

Учебникът е практически наръчник за реалното приложение на софтуерните продукти в бизнеса за млади специалисти от цялата страна. По интересен и полезен начин за представени  конкретни примери и изображения на извършени операции в счетоводните и складови програми.

Повече за дарителската инициатива може да научите тук: http://microinvest.net/Акценти/Дарение-софтуер-училища-университети

Ичебник „Информационни системи – приложение в оперативното управление и счетоводната отчетност“

This entry was posted in Инициативи, Любопитно, Новини and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *