Софтуерни актуализации

Microinvest въведе нова авангардна технология за актуализация. Вместо месечна актуализация, обвързана с период, новата технология е базирана върху пакети от последователни кодове за актуализация. По този начин се закупуват 1, 3, 5 или 10 ключа, които позволяват съответен брой актуализации, без ограничение по период.

Възникват въпроси по отношение на новите актуализации на софтуера. Чрез въпроси и отговори в кратък материал ще посочим предимствата на новата схема.

Клиентите питат:

1.      Защо въведохте новата схема за актуализации?

Новата схема на актуализациите се въведе заради желанието на клиентите да няма ограничения и краен срок на актуализацията. Много клиенти протестираха срещу това, че им е изтекла актуализацията точно преди да излезе нова версия или че промените са във втората част на годината. Сега вече няма срок, всеки сам си определя кога да получи ключ. Плащат се само получените ключове, без лимит във времето.

Старият механизъм приличаше на абонаментна карта. И без да се возим в трамвай, тя изтича след определено време. Новият механизъм е като билет – използваме го само когато реално пътуваме.

2.      Повиши ли се цената на актуализациите?

Чрез новата схема на актуализация цената на единична актуализация е аналогична на предишното състояние. Ще предоставим пример:

Ако има 3 работни места и 3 нови версии, януари, май и август, при старата схема трябваше да се платят 9 еднократни (3 х 3 х 19 EUR = 171 EUR) или 6 шестмесечни (6 х 29 EUR = 174 EUR). При новата система се плаща пакет от 10 работни места (199 EUR) и остава една свободна актуализация. Двете суми са съизмерими, но при новата схема можем да изчакаме произволен период преди да актуализираме, няма ограничение във времето.

При пакетни цени дори е по-евтино!

3.      Могат ли да се комбинират актуализациите?

Microinvest позволява произволно комбиниране на актуализациите. При закупуване на пакет от 10 актуализации, клиентите могат сами да си разпределят актуализациите по следната примерна схема:

  • 3 работни места на Microinvest Делта Pro през януари;
  • 2 работни места на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro през март;
  • 2 работни места на Microinvest Склад Pro през юни;
  • 3 работни места на Microinvest Делта Pro през август.

Общо броят на актуализациите е 10 и сумата е по-ниска, отколкото по старата схема за актуализация. При това актуализацията може да е в различни месеци и периоди, само когато се нуждаем от нея.

4.      Как един клиент да си плати годишна актуализация?

Средното време за нова версия на продуктите е около 4 месеца. Ако клиент плати пакет от 3 актуализации за 69 EUR, той ще има право на 3 кода. Това би му стигнало за период от 1 година и 6 месеца, при 2 актуализации годишно. Ако той работи по стандартната схема чрез две шестмесечни актуализации, тогава той би платил 58 EUR за точно 1 година и губи 6 реални месеца. Ако през годината няма изменения, клиентът може да си прехвърли кода директно за по-следващата година.

5.      Защо актуализация на програмата е по-скъпа от конкурентите?

Това е невярно твърдение, защото клиент може да си купи 5 кода за актуализация за 109 EUR. Ако през годината няма големи изменения, той може да ги използва кодове в началото и в средата на годината. В този случай той ще има право на 2.5 години актуализации за цена от 109 EUR! Едновременно с това, при много фирми има задължителни месечни или годишни такси, дори и без изменения на софтуера.

This entry was posted in Новини and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *