ERP и CRM семинар

На 05.12.2011 г. в Хотел Best Western City Hotel, София се проведе бизнес семинар „Управление на бизнес процеси – софтуерни средства и добри практики“, организиран от Microinvest.

На семинара с повече от 50 мениджъри, ръководители на отдели, консултанти и специалисти бяха обсъдени казуси и практически примери за предимствата и възможностите на софтуерни инструменти за управление – ERP и CRM системи.

На събитието бяха представени възможностите и ключовите предимства на водещата европейска ERP система Mago.Net, напълно локализирана и адаптирана за българския пазар. Демонстрирано беше как ERP софтуерът може да увеличи производителността и да оптимизира фирмените ресурси в различни сфери на дейност.

Свързаните решения в областта на CRM решенията бяха акцент на бизнес семинара. Този тип системи впечатляват с лекотата, с която се постига успешно управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори, контрола на дейностите на персонала и минимизирането на времето по организация на фирмената комуникация.

С SugarCRM и Mago.Net практически се постига по-добра ориентация към клиента и повишаване нивото на обслужване. Предложени бяха подходи за минимизиране на процесите, които не добавят стойност, като се постигне стандартизация и измеримост на всички фирмени дейности.

След приключване на официалната част, на чаша кафе бяха дискутирани индивидуални казуси от практиката на участниците и как те могат да бъдат решени с помощта на ERP и CRM системите.

This entry was posted in ERP, Инициативи, Семинари and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *