Microinvest реклама на колела в гр. Омск, Русия

Брандираните автомобили на нашия партньор ИП Пепеляев Д.А. привличат нови клиенти за софтуерни продукти Microinvest по улиците на град Омск, Русия. Модерна визия, комплексни решения, адекватна и бърза реакция в рамките на областта са сред основните цели, на които руските ни партньори залагат.

This entry was posted in Дилъри, Партньори, Русия and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *