Microinvest семинар в Кения

През изминалата седмица се проведе традиционният Microinvest семинар в Найроби, Кения. Присъстваха партньори на компанията от Кения, Руанда, Танзания, ЮАР и др. Пред над 70 CEO и технически специалисти бяха демонстрирани новостите в Microinvest Склад Pro. Изненадата за нашия екип бе високата подготвеност на кенийските софтуерни инженери. Над 40% от клиентите им работят с репликация на данните, с различна локация на обектите. Това съчетано с лошата интернет свързаност (средното време, за което в Кения можете да изтеглите Warehouse Open е 2 дни) е своеобразен рекорд за Microinvest софтуер.

Партньорите ни от Pergamon Group са IT компанията с най-висок ръст на приходите в Кения за последните 3 години. Това се дължи както на отличната им работа като професионалисти, така и на отличните Microinvest решения, които предлагат на африканския пазар. За дните на семинара бяха сключени 13 договора с крайни дистрибутори в три африкански държави.

This entry was posted in Партньори, Семинари and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *