Създаване на одиторски файлове за НАП с продажбите на електронните магазини – вече автоматично в Microinvest Склад Pro

Един от най-трудоемките за съставяне документи за ежемесечно подаване в НАП е стандартизираният одиторски файл. Той трябва да съдържа всички продажби на електронните магазини за предходния месец, ако прилагат алтернативен режим за неприсъствени плащания, съгласно Приложение №38 от Наредба № Н-18/2006 г.

Защо се подава одиторски файл?

Ако извършвате продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, можете да ги отчитате вместо с фискални и системни бонове, с документи за регистриране на продажбите, които не са издадени от фискално устройство или Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

Изисквания:

  • Софтуерът за управление на продажбите, който използвате, трябва да отговаря на изискванията по чл. 52с от Наредба №Н-18, както Microinvest Склад Pro;
  • Да приемате неприсъствени плащания с кредитна и дебитна карта за продажбите, извършвани чрез електронния магазин (чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18).

Каква информация се подава?

Стандартизираният одиторски файл съдържа подробна информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки или услуги през предходния календарен месец, уникалния номер на електронния магазин, както и логически и аритметично коректна информация. Верността на тази информация се проверява при подаването на одиторския файл през електронната услуга на НАП. Съдържаните в одиторския файл данни са много и попълването им на ръка за всички продажби през изминалия месец отнема много усилия и време. Затова разработихме и добавихме тази функционалност в програмата Microinvest Склад Pro – за да можете вече автоматично да съставяте нужните Ви одиторски файлове. Това Ви позволява да пестите време и труд, осигурявайки си коректност на информацията в подаваните към НАП одиторски файлове.

Но това не е всичко – вече не само можете да съставяте тези файлове автоматично, но и да имате пълен контрол над продажбите. За това ще Ви помогне Microinvest Склад Pro – СУПТО номер 1 в списъка на НАП. С тази удобна програма за цялостно управление на стоковите наличности и паричните потоци, независимо от типа бизнес, можете да контролирате прецизно производството, търговския процес и дейността на персонала. Можете с лекота да оценявате бизнес резултатите и да планирате разходите, но и ще получавате съвети за бъдещи покупки и поръчки. Този софтуер може да Ви донесе търговското развитие, към което се стремите, защото е изключително гъвкав и може да бъде пригоден с различни приложения специално към нуждите точно на Вашия бизнес.

Ако искате да научите с какво още може да Ви бъде полезен Microinvest Склад Pro, или ако имате нужда от консултация, потърсете ни, ще отговорим на всичките Ви въпроси на тел.: +359 2 955 55 15 и +359 700 44 700, или на имейл: marketing@microinvest.net.

Искате да опитате да попълните одиторски файл на ръка?

Одиторският файл трябва бъде в XML формат, данните да са таблични и да съдържат подробна информация за всички направени от клиентите Ви поръчки, по които Вашият електронен магазин е извършил доставки на стоки или услуги към тях през предходния месец. Когато го попълвате на ръка, трябва да бъдете внимателни да не пропуснете изисквана информация, както и да не допуснете грешка. Изглежда трудно, нали? Затова Ви трябва Microinvest Склад Pro още днес!

Запознайте се с Microinvest Склад Pro във видеото: Microinvest Склад Pro: Общо представяне, основни функции, операции, справки

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *