Защо е необходимо да работим винаги с последна версия на софтуера? (списък с изменения + видео)

update-4223736_1920

Microinvest винаги препоръчва използването на последни версии на продуктите. И това не е случайно! Всяка последваща версия е много по – добра от предходната, всяка нова версия съдържа нови или оптимизирани функционалности, създадени с основна цел – да отговарят на действащото законодателство и да улесняват работата на потребителите.  Като изцяло потребителски ориентирана фирми, ние непрекъснато проследяваме динамично променящите се условия, наредби, закони и нормативни актове, създаваме новости и се стремим да ги получавате, винаги преди останалите. Всичко това правим за Вас, нашите клиенти.

Процесът на създаване на версия на софтуерен продукт е плод на много усилен труд, разговори с клиенти, бизнес анализи и потребителски предпочитания. Следвайки технологичните новости и практики, създаваме за Вас нови модули и функционалности, оптимизираме процеса по бързодействие и улесняваме ежедневната Ви работа.

Въвеждането на всяка нова функционалност, бутон или справка в програмите се основава на Вашите желания и предпочитания за начин на работа и оптимизиране на процесите. С всяка нова версия и подобренията в нея, позволяваме да спестите ценно време, да освободите ресурс от ръчна обработка на информация, да подобрите процеса по управление на документи.

За да бъдете информирани за всички полезни функции и тяхното реално приложение във Вашата ежедневна работа, систематизирахме най – ключовите новости в последните версии на Microinvest продуктите.

💡Можете да получите всички изменения с  покупка на промо код за актуализация с огромна отстъпка за цена само 19 EUR в рамките на кампанията Microinvest Черен Петък 2020 (25-29 ноември 2020 г.).

Microinvest Делта Pro:

 1. Ново поле Операция по ДДС в Протоколи по ЗДДС и други – дава възможност за избор при получените ВОП или услуги извън страната да бъдат отразени с право или без право на данъчен кредит.
 2. Добавен е печат на Протокол по чл. 117 от ЗДДС при самоначисляване на ДДС за доставки по чл. 163а от ЗДДС.
 3. След зачестилите случаи при които в един документ има 9% и 20 % е улеснена работата с прозорец контиране при наличие на  повече от един режим по ЗДДС.
 • Вече има възможност за въвеждане на една и съща сметка, повече от веднъж в Дебит или Кредит.
 1. При импорта на операции от MS Excel е добавена възможност за проверка на съществуващ партньор, както и възможност за повече от един режим по ЗДДС ( 9% и 20%).
 2. Добавена е възможност за директно изпращане по E-mail на справките в програмата. Функцията се намира в секция обработка на резултата в панела в дясно на всяка справка.
 3. В същия панел са добавени бутони за по-бърз експорт на справките в PDF, Excel и XML
 4. Нови справки свързани с партньори:
 • Движение по партньор – показва удобно в хронологична последователност всички фактури и плащанията към конкретен доставчик или клиент
 • Разплащания и обвързани документи – показва детайлно кое плащане, коя фактура закрива.
 1. Нова революционна справка – Проверка на документи с файл от НАП – бърза и удобна проверка, която показва дали в базата са въведени всички фактури за разход или доставка. Сравнява се какво са декларирали доставчиците на фирмата в техните дневници за продажби към НАП с това което е въведено в базата данни на Microinvest Делта
 2. Новости касаещи счетоводството на бюджетните организации:
 • Добавено е поле Параграф в прозореца за контиране и в експорта в Excel на основните счетоводни справки
 • В Модула за дълготрайни активи е добавена възможност за въвеждане на стойност, за която да не се начисляват амортизиции и създаване на план спрямо амортизируемата стойност.

Проследете и останалите новости в Делта Pro: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=66

Microinvest Склад Pro:

 1. Добавен е нов модул Бърз документен локатор;
 2. Добавен е X-отчет в прозореца за параметрите за Сторно;
 3. Добавена е колоната Сума в прозореца за Редакция и повторен печат на Доставки и Продажби;
 4. Добавена е смяна на партньора в прозореца за фактуриране;
 5. Добавени са правата за достъп към опцията за издаване на фактури;
 6. Добавени са правата за достъп към опцията за Промяна на лентата с бутони;
 7. Добавена е втора колона “Наличност” към операцията Трансфер;
 8. Добавено е прилагане на ограничение на периода при редактиране на записа в Касовата книга;
 9. Добавена е възможност за Редактиране на партньори и стоки от таблицата в Справки;
 10. Добавена е възможност за Повторен печат на фактури от Справката Издадени Фактури;
 11. Добавено е потвърждаване на промяна на опцията Промяна на документа в прозореца за Трансформация;
 12. Добавен е филтър Група обекти към справката Количество на стоки;
 13. Въведено е оцветяване на стоките с Тип “Услуга” в различен цвят;
 14. Оптимизация при превключване между прозорците с операции (Ctrl + Tab);
 15. Оптимизация при Групово плащане при избран един документ;
 16. Оптимизация в прозореца с данни за изпращане на eMail;
 17. Оптимизация при зареждане на последен тип на плащане;
 18. Оптимизация при справката Получени Кредитни Известия;
 19. Оптимизация при трансформация на документи към Кредитно Известие;
 20. Оптимизация на визуалните стилове;
 21. Оптимизация при преизчисляване на доставни цени и метода на работа Последна доставна;
 22. Преработен Експорт към Microinvest Делта Pro ;
 23. Изградена е комуникация с AxisCloud;

Проследете и останалите новости в Склад Pro: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=1

Microinvest Склад Pro Light:

 1. Създаден е изцяло нов инсталатор на продукта;
 2. Оптимизация при избора на принтера за печат на фактура;
 3. Оптимизация при преоразмеряване на прозореца в режим Ресторант;
 4. Добавено е нулиране на попълнено поле “Забележка” при режим Ресторант след продажба;
 5. Оптимизация при проверка на връзка към базата данни;
  Оптимизация при двоен клик върху функционални бутони;
 6. Добавена е поддръжка на F1 при програмиране на клавиши;
 7. При авансово плащане стока “Авансово плащане” взема ДДС групата на “Служебна стока”;
 8. Добавен е нов терминал Datecs BluePad;
 9. Добавен е нов драйвер Ticket Printer за печат на етикети с етикетиращите принтери;
 10. Добавена е нова везна Масса-К R;
 11. Добавена е нова везна Axis BDU;

Проследете и останалите новости в Склад Pro Light: https://www.microinvest.net/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=49

Microinvest Архи Pro:

 1. Въведена е нова технология на зареждане на програмата като системен сървис и визуално приложение;
 2. Стартиране на процеса без необходимост от вход на потребителя;
 3. Съвместимост с всички версии на Windows 10;
 4. Нови функции в инструментите за оптимизация и поправка на базата от данни;
 5. Поддръжка на облачно архивиране на данните чрез TLS 2.0;

Проследете и останалите новости в Архи Pro:
https://www.microinvest.net/BG/Софтуер-архив-Архиватор-Pro

Полезни линкове:

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *